Träd och Trädgårdstjänster i Nacka

Marcin Bengtsson

Email: info@geodetiskafarmen.se

Tfn: 073-509 36 68

Avlägsning av gamla vattenskott på äppel
Underhåll av dunge med krikonträd
Enbuske
Körsbär
Underhåll + formgivning fas 1
Underhållsbeskärning fas 2
Underhållsbeskärning av äppel
Tall
Rotvälta över bod
Reducering av körsbär
Fällning av tall
Reducering av häck
Underhåll + form