Projekt

Geodetiska Farmen har som uppdrag att upprätta en farm/trädgård i Fjärås trakten. Trädgården ska verka som inspirationskälla för främjandet av lokala miljövänliga odlingar av livsmedel samt främjandet till ett sunt förhållningssätt till miljön och sitt egna välmående. Se Geodetiska Farmens  plan och detaljplan för mer information. För tillfället erbjuder Geodetiska Farmen trädtjänster samt egenproducerade hantverk.

Stäng meny
SV-ENG-PL