Plan presentation

Uppdrag

Att stödja tillväxten av lokala miljövänliga odlingar av livsmedel samt att inspirera till ett sunt förhållningssätt till miljön och sig själv.

Plan

 1. Skapa en trädgård för allmänheten och tillämpa miljövänliga och innovativa odlingsmetoder.
 2. Saluföra egenproducerade livsmedel och hantverk.
 3. Förädla trädavfall för miljövänlig produktion av jord.
 4. Saluföra geodetiska växthus samt hålla kurser i geodetiskt växthusbygge.
 5. Anordna visningar av trädgården för skolor, förskolor och överiga grupper.

Fördelar med en sfärisk konstruktion

 1. Det geodetiska växthuset har en rumskonstruktion av utomordentlig flexibilitet, lätthet och teoretiskt sett obegränsad storlek.

2. Växthusets vikt fördelas jämt åt alla håll ner i marken och gör växthuset mycket stabilt.

3. Den konkava ineriören bidrar till ett obehindrat och jämt luftflöde.

4. En sfär jämförelsevis med en kub med samma volym upptar mindre area vilket gör den sfäriska konstruktionen mer kostnadseffektiv.

5. Växthuset tål hög snömängd och stark vind.

6. Utseendet är estetiskt tilltalande.

Geodetiska Farmen

Geodetiska Farmen är en samhällsattraktion som bedriver innovativ miljövänlig odling och inspirerar till sund miljömedvetenhet.

Växthusen är öppna för allmänheten. Den estetiska formen och möjligheten att utforska växthusen inifrån uppmuntrar till en hälsosam och ekologisk inställning till omgivningen.

 • Odling och försäljning av grönsaker, frukter, bär och örter
 • Fruktträd, biodling, hantverk
 • Växter med höga halter av näringsämnen för en självgenererande gödning
 • Hönsgård, gräsytor, lekplats

Ett samarbete med företag inom trädvårdsbranschen ger möjlighet till ett naturligt krettslopp. Istället för att bränna trädavfall vill vi efterlikna en naturlig nedbrytningsprocess för framställning av jord.

Geodetiska Farmen kommer erbjuda kurser i växthusbygge och visningar av farmen för skolor, förskolor och övriga grupper.

Fördelar med lokalt producerade livsmedel

 • Förbättrad kvalitet, färg, smak och konsistens då transportsträckan för leverans minimeras och användning av kemikalier för lagring och transport utesluts.
 • Lokala odlingar ger ett minskat energiavtryck vilket bidrar till en minskad miljöbelastning.
 • Lokalt producerade livsmedel minimerar beroendet av externa producenter och gör samhället mer självtändingt.
 • Samspel mellan stad och landsbygd ökar vilket bidrar till en växande arbetsmarknad.
 • Kännedom om var och hur livsmedlet odlas bidrar till ens välmående.
Stäng meny
SV-ENG-PL