Projekt

Uppdrag

Geodetiska Farmen har som uppdrag att verka som inspirationskälla för främjandet av lokala miljövänliga odlingar samt främjandet till ett sunt förhållningssätt till miljön och sitt egna välmående.

Plan

  1. Upprätta en trädgård/farm och tillämpa miljövänlig odling
  2. Försäljning av egenproducerade livsmedel
  3. Försäljning av lokalt producerade hantverk
  4. Förädling av trädavfall för miljövänlig produktion av jord
  5. Försäljning av växthus

Växthusen

Den sfäriska strukturen bidrar till att växthuset tål starka vindar och hög snömängd, den konkava interiören tvingar luften att cirkulera obehindrat och ger en jämn temperatur. Växthuset är kostnadseffektivt då det kräver mindre material för  odlingsyta jämfört med en traditionell fyrkantig struktur.  Furu används som byggmaterial och behandlas med Shou Sugi Ban metoden, tekniken går ut på att bränna ytan till förkolning för att skydda träet mot mögel, föruttnelse och skadedjur.  Växthusen byggs av trianglar som bildar moduler, modulerna är mycket lätta förhållandevis till storlek och kan enkelt fraktas och monteras ihop på odlingsplatsen.

Geodetiska Farmen

Odling och koncept

Odlingsmetoden på farmen imiterar naturen, dvs. tillförsel av jord och näring genom förmultning av kvistar och löv.  Ett samarbete med företag inom växtvård ger möjlighet till att efterlikna en så naturlig process som möjligt. Grenar och bladverk som blir flis och normalt körs till brännverket bevaras istället och blir jord. Geodetiska Farmen kan sommartid ta emot invånarnas trädvårdsavfall för återvinning av grenar och bladverk som flisas på området. Fliset samlas i högar och en förmultningsprocess påbörjar som har en förmultningstid från flis till jord på cirka 1,5 år, förmultningstiden kan påskyndas genom tillskott av kväve. Förmultningsprocessen bearbetar och eliminerar också möjlig försurning i fliset som kommer från växtavfall som innehåller barr och ger till slut i ett neutralt ph-värde.  Gräsklipp, kaffesump och hönsgödsel kan användas som tillskott av kväve för att påskynda förmultningen.  Sådan jord har en mycket bra uppsugningsförmåga och håller ofta tillräckligt med vatten för odling enbart när det regnar. När toppskiktet på fliset torkar försvårar det för främmande frön att gro och ogräsbekämpningen blir betydligt enklare. Varje höst läggs ett tunt täcke av flis på odlingsplatsen för att efterlikna naturen, I naturen faller löv och kvistar till marken och täcks av regn och snö och ger nedbrytarna i jorden ny näring. Gamla jordar kan väckas till liv genom att lägga ett sådant flistäcke på marken, flisjorden har dessutom mycket good dränerings och isoleringsförmåga och är luckrig och syrerik vilket utesluter jordvältning. Tillskott av nytt flis efter behov är den enda jordbearbetningen odlinsplatsen kräver. Det är viktigt att fliset läggs som ett täcke och inte myllas ner i jorden, flis som myllas ner i jord kan orsaka kvävebrist. Genom att använda sådan flisjord behöver man heller inte ha oro för övergödning genom näringsutsläpp till grundvatten och andra vattenkällor. Odlingsmetoden har prövats i över 20 år i USA av Paul Gautschi med jättte fina resultat. Paul säger att han tex. aldrig har behövt rotera odlingsplats för potatis; detta är ett praktiskt bevis på den fortlöpande höga näringshalten som finns i flisjorden.

En gångstig och en vall med örter omringar varje växthus, växthusen är öppna för besökande och har ett inbyggt trädäck på 4 kvadratmeter varifrån besökande kan se odlingen.

Växter som Vallörten med sina höga halter av näringsämnen odlas för en självgenererande gödning.

Fördelar med lokalt miljövänligt producerade livsmedel

  • Förbättrad kvalitet, färg, smak och konsistens då transportsträckan till kunden minskar och användning av kemikalier utesluts.
  • Lokala odlingar ger ett minskat energiavtryck vilket bidrar till en minskad miljöbelastning.
  • Lokalt producerade livsmedel minimerar beroendet av externa producenter och gör samhället mer självtändingt.
  • Samspel mellan stad och landsbygd ökar vilket bidrar till en växande arbetsmarknad.
  • Kännedom om var och hur livsmedlet odlas bidrar till ens välmående.
Stäng meny
SV-ENG-PL