Projekt

Uppdrag

Geodetiska Farmen har som uppdrag att verka som inspirationskälla för främjandet av lokala/egenodlade livsmedel samt främjandet till ett sunt förhållningssätt till miljön och sitt egna välmående.

Plan

  1. Upprätta en trädgård/farm och tillämpa miljövänlig odling
  2. Försäljning av egenproducerade livsmedel
  3. Försäljning av lokalt producerade hantverk
  4. Förädling av trädavfall för miljövänlig produktion av jord
  5. Försäljning av växthus

Växthusen

Den sfäriska strukturen bidrar till att växthuset tål starka vindar och hög snömängd, den konkava interiören tvingar luften att cirkulera obehindrat och ger en jämn temperatur. Växthuset är kostnadseffektivt då det kräver mindre material för  odlingsyta jämfört med en traditionell fyrkantig struktur.  Furu används som byggmaterial och behandlas med Shou Sugi Ban metoden, tekniken går ut på att bränna ytan till förkolning för att skydda träet mot mögel, föruttnelse och skadedjur.  Växthusen byggs av trianglar som bildar moduler, modulerna är mycket lätta förhållandevis till storlek och kan enkelt fraktas och monteras ihop på odlingsplatsen.

Geodetiska Farmen

Odling

Odlingsmetoden på farmen imiterar naturen, dvs. tillförsel av jord och näring genom förmultning av kvistar och löv. Växtavfall som vanligtvis blir flis och körs till återvinningen eller brännverket bevaras istället och blir jord som används för odling på farmen. Fliset samlas i högar och förmultnar till jord på cirka 1,5 år, Förmultningstiden kan påskyndas genom en kontrollerad balans av kväve och kol.. Förmultningsprocessen bearbetar och eliminerar också möjlig försurning i fliset som kommer från barr.  Gräsklipp, kaffesump och hönsgödsel kan användas som tillskott av kväve för att påskynda förmultningen.  Sådan jord har en mycket bra uppsugningsförmåga och håller ofta tillräckligt med vatten för odling enbart med regnvatten. När toppskiktet på fliset torkar försvårar det för främmande frön att gro och ogräsbekämpningen blir betydligt enklare. Varje höst läggs ett tunt täcke av flis på odlingsplatsen för att efterlikna naturen, I naturen faller löv och kvistar till marken och täcks av regn och snö och ger nedbrytarna i jorden ny näring. Gamla jordar kan väckas till liv genom att lägga ett sådant flistäcke på dålig mark, flisjorden har dessutom mycket good dränerings och isoleringsförmåga och är luckrig och syrerik vilket utesluter jordvältning. Tillskott av nytt flis efter behov är den enda jordbearbetningen odlinsplatsen kräver. Det är viktigt att fliset läggs som ett täcke och inte myllas ner i jorden, flis som myllas ner i jord kan orsaka kvävebrist. Genom att använda sådan flisjord behöver man heller inte ha oro för övergödning genom näringsutsläpp till grundvatten och andra vattenkällor. Odlingsmetoden har prövats i över 25 år i USA av Paul Gautschi med bra resultat. Paul säger att han aldrig har behövt rotera odlingsplats för potatis; detta är ett praktiskt bevis på den fortlöpande höga näringshalten som finns i flisjorden.

Invånarnas växtavfall blir jord för odlig av grönsaker, baljväxter, rotfrukter och örter

Fördelar med lokalt och egenodlat

  • Förbättrad kvalitet, färg och smak med kortare transportsträcka till konsument
  • Minskad miljöbelastning
  • Mer självständigt samhälle
  • Lägre levnadskostnad
  • Kännedom om var och hur livsmedlet odlats bidrar till ens välmående

Geodetiska Farmen är en samhälls attraktion för avkoppling

En gångstig och en vall med örter omringar varje växthus, växthusen är öppna för besökande och har ett inbyggt trädäck varifrån besökande kan se odlingen. På området finns bänkar och gröna ytor.

Utanför växthusen odlas vallört för självgenererande gödning

Grillplats, lekpark och försäljningsbod

Möjligheten att köpa ekologiskt odlade grönsaker, gröna områden, lekplats och grillmöjligheter gör Geodetiska Farmen till en plats för avkoppling. Genom att köpa Geodetiska Farmens hantverk bidrar du till att förverkliga denna idé.