Plan presentation

Uppdrag

Att stödja tillväxten av lokala miljövänliga odlingar av livsmedel samt att inspirera till ett sunt förhållningssätt till miljön och sig själv.

Plan

 1. Skapa en trädgård för allmänheten och tillämpa miljövänliga och innovativa odlingsmetoder.
 2. Saluföra egenproducerade livsmedel och hantverk.
 3. Förädla träavfall för miljövänlig produktion av jord.
 4. Saluföra geodetiska växthus samt hålla kurser i geodetiskt växthusbygge.
 5. Annordna visningar av trädgården för skolor, förskolor och överiga grupper.

Fördelar med en sfärisk konstruktion

 1. Det geodetiska växthuset har en rumskonstruktion av utomordentlig flexibilitet, lätthet och teoretiskt sett obegränsad storlek.

2. Växthusets vikt fördelas jämt åt alla håll ner i marken och gör växthuset mycket stabilt.

3. Den konkava ineriören bidrar till ett obehindrat och jämt luftflöde och gör växthuset energieffektivt.

4. En sfärisk form jämförelsevis med en kub kräver mindre yta för samma volym och blir på sätt kostnadseffektiv.

5. Växthuset klarar hög snömängd och stark vind.

6. Utseendet är estetiskt tilltalande och storleken kan utökas utan att kompromissa hållfastheten.

Geodetiska Farmen

Geodetiska Farmen är en samhälls attraktion som bedriver innovativ miljövänlig odling och inspirerar till sund miljömedvetenhet.

Växthusen är öppna för allmänheten och hjälper att inspirera till en hälsosam och ekologisk inställning till omgivningen.

 • Odling och försäljning av grönsaker, frukter, bär och örter.
 • Fruktträd, biodling och hantverk
 • Växter med höga halter av näringsämnen för självgenererande gödning.
 • Hönsgård, gräsytor, lekplats

Ett samarbete med företag inom trädvårdsbranchen ger möjlighet till ett naturligt krettslopp. Istället för att bränna trädavfall vill vi efterlikna en naturlig nedbrytnigsprocess för framställning av jord.

Geodetiska Farmen kommer erbjuda kurser i växthusbygge och visningar av farmen för skolor, förskolor och övriga grupper.

Fördelar med lokalt producerade livsmedel

 • Förbättrad kvalitet, färg, smak och konsistens då transportsträckan för leverans minimeras och användning av kemikalier utesluts.
 • Lokala odlingar ger ett minskat energiavtryck vilket i sin tur leder till en minskad miljöbelastning.
 • Ökad efterfråga på lokalt producerade livsmedel tillsammans med ett sänkt beroende av stora enskilda producenter bidrar till en växande näringsverksamhet och välfärd på orten.
 • Relation mellan stad och landsbygd ökar.
 • Kännedom om var och hur livsmedlet odlas bidrar till ens välmående.
Stäng meny
SV-ENG-PL