Plan presentation

Uppdrag

Att stödja tillväxten av lokala miljövänliga odlingar av livsmedel samt att inspirera till ett sunt förhållningssätt till miljön och sig själv.

Plan

 1. Upprätta en trädgård för allmänheten och tillämpa miljövänlig odling.
 2. Saluföra egenproducerade livsmedel och hantverk.
 3. Förädla trädavfall för miljövänlig produktion av jord.
 4. Hålla visningar av trädgården.
 5. Försälning av geodetiska växthus.

Fördelar med en sfärisk konstruktion

 1. Det geodetiska växthuset har en rumskonstruktion av utomordentlig flexibilitet, lätthet och teoretiskt sett obegränsad storlek.

2. Växthusets vikt fördelas jämt åt alla håll ner i marken och gör växthuset mycket stabilt.

3. Den konkava ineriören bidrar till ett obehindrat och jämt luftflöde.

4. En sfär jämförelsevis med en kub med samma volym upptar mindre area vilket gör den sfäriska konstruktionen mer kostnadseffektiv.

5. Växthuset tål hög snömängd och stark vind.

6. Utseendet är estetiskt tilltalande.

Geodetiska Farmen

Geodetiska Farmen är en samhällsattraktion som bedriver miljövänlig odling och inspirerar till sund miljömedvetenhet.

 • Odling och försäljning av grönsaker
 • Möjlighet att utforska växthusen inifrån
 • Växter med höga halter av näringsämnen för en självgenererande gödning
 • Hönsgård, gräsytor och lekplats.

Ett samarbete med företag inom trädvård ger möjlighet till ett naturligt krettslopp. Flis som kommer från trädavfall kan låtas förmultnas och bli jord istället för att brännas.

 Kurser i växthusbygge hålls några gånger per år, växthusmoduler finns till salu för att underlätta hemmabygget. Geodetiska Farmen vill anordna visningar av farmen för skolor, förskolor och övriga grupper.

 

Fördelar med lokalt miljövänligt producerade livsmedel

 • Förbättrad kvalitet, färg, smak och konsistens då transportsträckan till kunden minskar och användning av kemikalier utesluts.
 • Lokala odlingar ger ett minskat energiavtryck vilket bidrar till en minskad miljöbelastning.
 • Lokalt producerade livsmedel minimerar beroendet av externa producenter och gör samhället mer självtändingt.
 • Samspel mellan stad och landsbygd ökar vilket bidrar till en växande arbetsmarknad.
 • Kännedom om var och hur livsmedlet odlas bidrar till ens välmående.

Vill du vara med?

Alla bidragsgivare blir uppmärksammade och ihågkomna om de så önskar genom en inskrift av deras namn på en tavla på området. Geodetiska Farmen söker för tillfället obrukbar åkermark med en liten bit skog i Fjärås med omnejd. All hjälp och alla slags kontrubutioner är varmt välkomna.

Stäng meny
SV-ENG-PL