Detaljplan

 

Introduktion

 

Geodetiska Farmens ska verka som inspirationskälla för främjandet av lokala miljövänliga odlingar samt främjandet till ett sunt förhållningssätt till miljön och sitt egna välmående. Området består av sju stycken geodetiska växthus med diameter sju meter, fruktträd, bärbuskar, örter, blommor, gräsytor och en lekplats.

Växthusen

Den geodetiska strukturen är den mest kostnadseffektiva då den ger mest yta för minst använt material.  En konkav interiör tvingar luften att cirkulera effektivt och obehindrat vilket ger växthuset en jämn temperatur, den sfäriska strukturen bidrar också till att växthuset tål starka vindar och stor snömängd.  Furu och Sibirisk lärk används som trämaterial och behandlas med Shou, som innebär att man bränner träet och skapar en förkolnad yta. Denna metod gör träet resisten mot bla. mögel, föruttnelse, svamp och skadedjur.  Växthusen byggs av trianglar som bildar moduler, modulerna är mycket lätta förhållandevis till storlek och kan fraktas och monteras ihop på odlingsplatsen med enkelhet. Plasten som täcker växthuset är en tunn UV behandlad plast som tål direkt solljus  (24/7) i 15 år.

Odling och koncept

Odlingsmetoden på farmen immiterar naturen, dvs. tillförsel av jord och näring genom förmultning av kvistar och löv.  Ett samarbete med företag inom trädvårdsbranschen ger möjlighet till att efterlikna en så naturlig process som möjligt. Grenar och bladverk som blir flis och normalt körs till brännverket bevaras istället och blir jord. Geodetiska Farmen tar sommartid emot invånarnas trädvårdsavfall för återvinning, grenar och bladverk går igenom en flismaskin och förvandlar avfallet till flis. Fliset samlas i högar och en förmultningsprocess påbörjar som har en förmultningstid från flis till jord på cirka 1,5 år dock kan förmultningstiden ytterligare påskyndas genom tillskott av kväve. Förmultningsprocessen bearbetar och eliminerar också möjlig försurning i fliset som kommer från barr och ger till slut i ett neutralt odlings ph-värde.  Gräsklipp, kaffesump och hönsgödsel från farmens egna hönsgård kan användas som tillskott av kväve för att påskynda förmultningen av fliset.  Sådan jord har en mycket bra uppsugningsförmåga och håller tillräcklig väta för odling enbart med regnvatten. När toppskiktet på fliset torkar försvårar det för främmande frön att gro och ogräsbekämpningen blir betydligt enklare. Varje höst läggs ett tunt täcke av flis på odlingsplatsen för att immitera naturens vinterförberedelse inför vår. I naturen faller löv och kvistar till marken och täcks av regn och snö och på så sätt ger naturen ny näring för nedbrytarna i jorden. Gamla jordar kan väckas till liv genom att lägga ett täcke av näring på marken i form av sådant flis; flisjorden har dessutom mycket good dränerings och isoleringsförmåga och är luckrig och syrerik vilket utesluter jorvältning. Tillskott av nytt flis efter behov är den enda jordbearbetningen odlinsplatsen kräver. Det är viktigt att fliset läggs som ett täcke och inte myllas ner i jorden, flis som myllas ner i jord kan orsaka kvävebrist. Genom att använda sådan flisjord behöver man heller inte ha oro för övergödning genom näringsutsläpp till grundvatten och andra vattenkällor. Odlingsmetoden har prövats i över 20 år i USA av Paul Gautschi med extraordinära resultat. Paul säger att han tex. aldrig har behövt rotera odlingsplats för potatis; detta är ett praktiskt bevis på den fortlöpande höga näringshalten som finns i flisjorden oc som Paul dessutom har intygat med analys från jordprov.

Förutom växthusen består området av en försäljningsbod för livsmedel och hantverk, lokal för kurser i geodetiskt växthusbygge och föreläsningar, hönsgård, fruktträd och bärbuskar, lekplats och en grillplats. En vall med örter och en stig omringar varje växthus, växthusen är öppna för besökande och har ett inbyggt trädäck på 4 kvadratmeter varifrån besökande kan beskåda odlingen av grönsaker, baljväxter och rotfrukter.

Bygge och logistik

Bygget av Geodetiska Farmen är simpelt och innovativt; en plats erhålls i närheten av Kungsbacka med åker eller jordbruksmark i söderläge och skog i norrläge. Marken förbereds för avgränsning mellan stig, odlingsplats och gräsyta och ett 40 centimeter tjockt flistäcke sprids och fyller det förberedda stig och odlingsområdet.  Växthusen byggs i närliggande byggbod till moduler som monteras ihop till växthus på ett skruvfundament på odlingplatsen.  Plantering sker direkt efter att förmultningsprocessen av flistäcket i växthusen är klar, odlingsytan i växthusen används maximalt och vattnas efter behov.  Bevattning sker med regnvatten som samlas från växthusens tak i en ränna som leder in i växthuset till ett irrigationssystem. Vallen som omringar växthusen leder och koncentrerar regnvattnet mot växthusens grund och vattnar de delvis underifrån. Växthusen kan i nödfall vattnas individuellt med en vattentunna som körs ut på plats, tunnan är kopplad till en pump som pumpar vattnet genom irrigationssystemet. Skadedjursbekämpning sker helt uteslutande från kemikalier och sköts istället genom biologiska bekämpningsmedel som tex. införing av insektspredatorer eller plantering av växter som drar till sig skadedjur. Grödorna är kvar i jorden och säljs direkt inifrån växthusen, den överblivna skörden förädlas och paketeras och läggs på hylla i försäljningsboden; hantverk tillverkas på farmen och säljs också i försäljningsboden. Kurser i geodetiskt växthusbygge erbjuds några gånger per år, deltagarna på kursen får lära sig teori och praktik och får ritningar och mallar för eget hemmabygge. Färdigsågade växthusdelar, växthusplast och växthusmoduler kommer finnas till salu för att underlätta hemmabygget.  Geodetiska Farmen kommer arrangera visnignar av trädgården för förskolor, skolor och andra grupper samt hålla föreläsningar om miljö, hälsa och ämnen relaterade till miljövänliga odlingar. I dagsläget erbjuder Geodetiska Farmen trädvårdstjänster i Stockholm samt egenproducerade hantverk för att finansiera bygget av trädgården.

 

Påfgfgfg

Stäng meny
SV-ENG-PL