Geodetiska Farmen

detalj plan


1. Introduktion

2. Växthusen

3. Odling och koncept

4. Bygge och logistik  1. Introduktion

Geodetiska Farmen är en samhälls attraktion som bedriver innovativ ekologisk odling och inspirerar till sund miljömedvetenhet.  Området består av sex stycken geodetiska växthus med diameter sju meter och ett geodetiskt växthus med diameter 12 meter, fruktträd, bärbuskar, örter, blommor, gräsytor och en lekplats.  Farmen erbjuder saluföring av livsmedel och trähantverk, kurser i geodetiskt växthusbygge och saluföring av geodetiska växthus samt växthustillbehör, turer av farmen för skolklasser och andra grupper.


2. Växthusen

Den geodetiska strukturen är den mest kostnadseffektiva då den ger mest yta för minst använt material.  En konkav interiör tvingar luften att cirkulera effektivt och minimerar värmeförlusten i växthuset. Ett tryck på kupolens tak fördelas jämnt ner i marken och gör växthuset särkilt stabilt, strukturen tål också starka vindar och hög snömängd.  Furu och Sibirisk lärk används som trämaterial och behandlas med shou sugi ban metoden, som innebär att man bränner träet och skapar en förkolnad yta vilket gör träet resisten mot bla. mögel, föruttnelse, svamp och skadedjur; trädelarna behandlas efteråt med linolja.  Växthusen byggs av trianglar som sätts ihopp till moduler; modulerna är mycket lätta förhållandevis till storlek och kan fraktas och monteras på plats med enkelhet.  Växthusplasten är en tunn UV behandlad plast och tål direkt solljus i 15 år, då växthusplasten aldrig befinner sig i direkt solljus så länge, och skyddar dessutom den behandlade trästommen utifrån, kan ett sådant växthus hålla i minst 20 år innan vissa trädelar kan behöva underhåll eller bytas ut.


3. Odling och koncept

Odlingsmetoden på farmen immiterar naturen, dvs. tillförsel av jord och näring genom förmultning av kvistar och löv; tillvägagångssättet är dessutom simpelt nog för gemene man.  Genom att utnyttja ris från trädavfall får man möjlighet att efterlikna den nedbrytningsprocess som sker i naturen.  Grenar och bladverk som blir flis och normalt körs till brännverket bevaras istället och blir jord.  I fliset pågår en förmultningsprocess som har en förmultningstid från flis till jord på cirka 3 år, dock kan förmultningstiden ytterligare påskyndas genom tillskott av kväve.  Förmultningsprocessen bearbetar och eliminerar också möjlig försurning i fliset som kommer från barr och resultar till slut i ett gott odlings ph-värde.  Komposterade gräsklipp, kaffesump och hönsgödsel från farmens egna hönsgård används som tillskott av kväve för att påskynda förmultningen av fliset, med tillskott av kväve kan förmultningstiden minska till 1.5 år.  Sådan jord har en mycket bra uppsugningsförmåga och håller tillräcklig väta för odling enbart med regnvatten, när toppskiktet på fliset torkar försvårar det för främmande frön att gro och ogräsbekämpningen blir nästan helt utesluten. Varje höst läggs ett tunt täcke av flis på odlingsplatsen för att immitera naturens vinterförberedelse inför vår; löv och kvistar faller till marken och täcks av regn och snö, på så sätt ges ny näring för nedbrytarna i jorden. Gamla jordar kan väckas till liv genom att lägga ett sådant flistäcke på marken, flisjorden har dessutom mycket good dränerings och isoleringsförmåga och är luckrig och syrerik vilket utesluter jorvältning. Tillskott av nytt flis efter behov är den enda jordbearbetningen jorden kräver, fliset läggs i lager och ska inte vältas eller myllas ner för att undvika kvävebinding. Näringstillskott för jord i sån form riskerar heller inte att övergöda jorden och minimerar näringsutsläppen till grundvatten och andra vattenkällor. Odlingsmetoden har prövats i över 20 år av Paul Gautschi med mycket goda resultat, Paul säger att han tex. aldrig har behövt rotera odlingsplats för potatis vilket är ett praktiskt bevis på den fortlöpande höga näringshalten som finns i jorden och som han också kan intyga med jordprov.

Geodetiska Farmen består av sex stycken sju meter i diameter geodetiska växthus samt ett 12 meter i diameter geodetiskt växthus, försäljningsbod för livsmedel och trähantverk, byggnad för kurser i geodetiskt växthusbygge, hönsgård, biodling, fruktträd och bärbuskar, lekplats och ett grillområde.  En huvudstig med sex stycken vågräta förgreningar leder till huvud växthuset och varje förgrening leder till ett mindre växthus. En vall med örter omringar växthusen med intilliggande flisstig för besökande; huvudväxthuset bonar frukträd och bärbuskar och de övriga växthusen används för odling av grönsaker, baljväxter och rotfrukter.  Växthusen är öppna för besökande, det stora helt fritt att besöka inifrån och de mindre från insidan från ett inhägnat däck på 4 kvadratmeter från ingången, var de besökande får en bra översyn på odlingen som täcker hela växthusets yta.


4. Bygge och logistik

Bygget av Geodetiska Farmen är simpelt och innovativt; en plats erhålls med åker eller jordbruksmark i söderläge och skog i norrläge. Marken förbereds för avgränsning mellan stig, odlingsplats och gräsyta och ett 40 centimeter tjockt flistäcke sprids och fyller det förberedda stig och odlingsområdet.  Växthusen byggs i närliggande byggbod till moduler som monteras ihopp till växthus på ett skruvfundament på odlingplatsen.  Plantering sker direkt efter att förmultningsprocessen av flistäcket i växthusen är klar, odlingsytan i växthusen används maximalt och vattnas efter behov.  Bevattning sker med regnvatten som samlas från växthusens tak i en ränna som leder in i växthuset till ett irrigationssystem.  Då taken på växthusen utgör 100% mer yta än växthusens odlingsyta, och jorden har förmågan att hålla tillräcklig väta för odling med enbart regnvatten, kan dubbelt så mycket regnvatten samlas än nödvändigt.  Ett växthus med diameter 7 meter har en odlingsarea på 38,5 kvadratmeter och arean på dess tak är 77 kvadratmeter.  Örtvallen som omringar växthusen leder och koncentrerar regnvattnet mot växthusens grund och vattnar de delvis underifrån. Växthusen kan i nödfall vattnas individuellt med en vattentunna som körs ut på plats, tunnan är kopplad till en pump som sprider vattnet genom irrigationssystemet.  Skadedjursbekämpning sker helt uteslutande från kemikalier genom bilogiska bekämpningsmedel som tex. införing av insektspredatorer eller plantering av växter som drar till sig eller avskräcker skadedjur.  Grödorna är kvar i jorden och säljs direkt inifrån växthusen, de grödor som inte hinner säljas under säsongen skördas, förädlas, paketeras och läggs på hylla i försäljningsboden; trähantverk från trädavfall tillverkas på farmen och säljs också i försäljningsboden. Turer av farmen erbjuds till skolklasser och andra grupper och kurser i geodetiskt västhusbygge arrangeras några gånger per år. Deltagarna på kursen får lära sig teori och praktik och får ritningar och mallar för eget hemmabygge. Färdigsågade växthusdelar, växthusplast och växthusmoduler finns till salu för att underlätta hemmabygget.

Tillbaka